Firma LIPTAL, s.r.o., Liptovský Mikuláš končí svoju činnosť dňa 31.12.2022.
Celú našu agendu preberá firma ST.NICOLAUS, a.s., Liptovský Mikuláš.
Objednávky na telefónnom čísle 0915 848 078.
liptal

Politika kvality


Spokojnosť zákazníkov je základom úspechu našej spoločnosti
Vytvárať vzájomne korektné partnerské vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi
Každý problém, na ktorý nás zákazník upozorní, neostane bez odozvy a následného informovania zákazníka o jeho riešení
Každý problém v kvalite poskytovaných výrobkov riešiť so zákazníkom osobným kontaktom
Umiestniť výrobky spoločnosti aj na zahraničných trhoch v okolitých štátoch
Trvale zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality


Systém riadenia manažérstva kvality

V rámci trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a kvality vyrábaných výrobkov sme zaviedli systém riadenia manažérstva kvality, ktorý bol certifikovaný v októbri 2004 certifikačnou firmou QS-CERT, s.r.o., Zvolen.

Predmetom systému riadenia manažérstva kvality je vývoj, výroba a predaj aróm a potravinárskych aditívnych látok. V procese získavanie certifikátu vedenie spoločnosti prijalo politiku kvality, ktorou sa riadia všetky činnosti.

Veríme, že investície do kvality zohrávajú významnú úlohu pri poskytovaní služieb našim zákazníkom.

Certifikát


foto