liptal

Politika kvality


Spokojnosť zákazníkov je základom úspechu našej spoločnosti
Vytvárať vzájomne korektné partnerské vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi
Každý problém, na ktorý nás zákazník upozorní, neostane bez odozvy a následného informovania zákazníka o jeho riešení
Každý problém v kvalite poskytovaných výrobkov riešiť so zákazníkom osobným kontaktom
Umiestniť výrobky spoločnosti aj na zahraničných trhoch v okolitých štátoch
Trvale zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality


Systém riadenia manažérstva kvality

V rámci trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a kvality vyrábaných výrobkov sme zaviedli systém riadenia manažérstva kvality, ktorý bol certifikovaný v októbri 2004 certifikačnou firmou QS-CERT, s.r.o., Zvolen.

Predmetom systému riadenia manažérstva kvality je vývoj, výroba a predaj aróm a potravinárskych aditívnych látok. V procese získavanie certifikátu vedenie spoločnosti prijalo politiku kvality, ktorou sa riadia všetky činnosti.

Veríme, že investície do kvality zohrávajú významnú úlohu pri poskytovaní služieb našim zákazníkom.

Certifikát


foto